Återställ PRAM

En del problem fastnar i datorns "PRAM" (Parameter-minne). Det är ett slags minne som lagrar information som skärmupplösning, startskiva etc, även när datorn är avstängd. Ibland kan detta minne bli korrupt och då kan din Mac bete sig underligt.


För att återställa ("reseta") PRAM gör som följer:

1. Stäng av datorn.

2. Leta reda på tangenterna kommando (⌘), alternativ, P och R på tangentbordet. Du måste hålla dessa fyra tangenter nertryckta samtidigt i steg 3.

reset pram


3. Starta om datorn och håll ner nämnda fyra tangenter.

4. Håll tangenterna nertryckta tills datorn startar om en andra gång.

5. När startljudet har hörts för andra gången släpper du tangenterna.


© 4633 Solutions AB 2012-